3-D Fågelfossil

Ett ovanligt välbevarat fågelfossil har hittats i Brasiliens kritalager. Vanligen ser man platta avtryck som  fossil, men här syns såväl fågelkroppen som fjädrarna i tredimensionell form, vilket ger forskarna möjlighet till mer ingående studier.1-2 Det är ingen särskilt stor fågel det rör sig om. Förutom två långa och smala stjärtfjädrar var den endast ca 6 … Fortsätt läsa 3-D Fågelfossil