Komplicerad tetrapod från Ryssland

“Tetrapodernas tidiga evolution var uppenbarligen inte någon simpel triumfmarsch från vattnet upp på land, utan en betydligt mer komplicerad historia.”

Det säger Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi vid Uppsala universitet, apropå välbevarade fossilfynd av så kallade tetrapoder som hittats i nutida Ryssland. Då djurets skelett tros varit broskartat bör det haft begränsade möjligheter för några längre landstigningar, menar Ahlberg. Förmodligen höll det huvudsakligen till nere i vattnet.

Forskarna som studerat fossilen tror att djuret legat och spejat i vattnet med ögonen ovanför vattenytan, likt en kajman. Djurets beräknade längd är cirka 130 centimeter,
Parmastega aelidae dess vetenskapliga namn och dess ålder 372 miljoner år – enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan.

Tetrapoder kallas den djurgrupp dit alla nutida amfibier, reptiler, fåglar och däggdjur tillhör. Enligt evolutionsteorin har alla utvecklats utifrån att ett urspurngligt vattenlevande djur, efter att det skall ha tagit steget upp på land. Vilket av de nya fynden att döma tycks varit en smula besvärligt.

Källor:
https://phys.org/news/2019-10-earliest-well-preserved-tetrapod-left.html
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1636-y
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7327732

Kanske tänker man lätt på forntida djur då man hör ordet tetrapod, men betyder egentligen bara fyrbenta (vilket räknas på lite olika sätt). Här några nutida tetrapoder.