Spindeltråd i kampen mot cancer

Spindeltrådens unika kombinationen av styrka och böjlighet har länge intresserat forskarna. Inte minst gäller det forskningen inom det medicinska området, bland annat då det gäller att ersätta vävnad i människokroppen.

För några år sedan lyckades också några svenska forskare att uppfinna en fungerande metod, där de tillverkat kilometerlånga trådar som liknar spindeltråd. Materialet är biologiskt nedbrytningsbart och tolereras av människokroppen.1

Man har även upptäckt att spindeltråd innehåller ett protein som kanske kan bidra till att bekämpa cancer. Det är forskare från bland annat Karolinska institutet som har använt bitar av spindelvävens protein för att stabilisera det mänskliga proteinet p53. Detta protein ingår normlat i kroppens försvar mot cancer, och kan exempelvis förhindra farliga genförändringar. Det bryts dock som regel ner snabbt, så forskarna försöker nu förstärka det med bitar av proteinet från spindeltråden, och samtidigt öka dess förmåga att döda cancerceller.2 -3

Ännu en framgång inom biomimetikens område – det forskningsområde där man avsiktligt studerar naturen, för att sedan överföra lärdomarna till mänsklig ingenjörskonst. Ett område som växer alltmer och visar på alltfler sinnrika konstruktioner som finns nedlagda i skapelsen.

Foto ovan, pixabay

Källor:
1. https://www.slu.se/ew-nyheter/2017/1/nu-kan-vi-spinna-konstgjord-spindeltrad/
2. https://www.cell.com/structure/fulltext/S0969-2126(22)00049-1?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0969212622000491%3Fshowall%3Dtrue
3. https://www.forskning.se/2022/03/14/spindeltrad-stabiliserar-cancerhammande-protein/

Foto ovan, pixabay

Läs mer om biomimetik

Mantisräkans välskyddade boxarben …

Flyg nyckelpiga flyg …

Flygfisk-robot?

Märlkräftans supersilke

Honungsbin modell för klimatsmarta robotar

Läs mer om spindeltråd

Den unika spindeltråden

Protein i spindelväv

Spindeltråd

Spindlar i luft, på land och i vatten