Okänt djur eller jättesalamander?

Ett fossilt kranium från en jättesalamander har nyligen hittats på Grönland.

I varje fall pekar allt i den riktningen, fastän det presenteras i svenska vetenskapsradion som “ett tidigare okänt djur”. Visserligen bara i en inledande mening, medan man i resten av rapporteringen talar om en jättesalamander. Forskarna beräknar att salamandern varit ungefär 2,5 meter lång, och fyndet talar för ett fuktigare och varmare klimat på Grönland än i våra dagar.1 – 2

Att det rör sig om ett stort groddjur tycks det dock inte råda något tvivel om. Även då det för  några år sedan hittades ett 2 meter långt fossil i en fossilgrav i Portugal, uttryckte sig forskarna med en viss försiktighet. Då talade man om “ett salamanderliknande groddjur”, fast likheten mellan detta och nutida salamandrar var så stor att man talade om en avlägsen släkting till dessa.3 – 4

Då det första fossil-fyndet av en jättesalamnder gjordes i Tyskland, i början av 1700-talet, gjordes dock en rejäl felbedömning. Man trodde att det var skelettet efter någon människa, som omkommit under syndafloden och fossilet fick därav sitt namn – Homo diluvii testis “Människan som vittnar om floden”. Så småningom upptäcktes dock likheten med den den nutida, japanska jättesalamandern till vilket släkte det nu räknas. Likheten är så stor att man funderat över om det till och med rör sig om samma art.5

Förutom den japanska jättesalamandern som kan bli upp till 1,5 meter lång, finns en i Kina, som uppges kan bli 1,8 meter lång. De flesta nutida salamandrar är annars som bekant ganska små. Men även i forntiden fanns små salamandrar, vilket fossilen vittnar om från flera delar av världen. Liksom de om forntidens jättesalamandrar, nu med det senaste tillskottet från Grönland.

Källor:
1. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6741685
2. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02724634.2017.1303501?journalCode=ujvp20
3. http://phys.org/news/2015-03-prehistoric-super-salamander-predator-fossils.html
4. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02724634.2014.912988#.VRQ8RuEYEuk
5. Djurens värld, Förlagshuset Norden AB Malmö 1973 sid 72 – 73.

Branchiosaur 4Branchiosaur 2 De flesta nutida salamandrar är ganska små. Även i forntiden fanns små salamandrar, vilket fossilen vittnar om  – här små salamandrar från permlager (Den förhistoriska världen.)