Nya arter av självlysande svampar

Nya arter rapporteras ständigt i de vetenskapliga publikationerna. Några av det mer ovanliga slaget rapporterades nyligen av några forskare från Kalifornien. Det gäller fyra nya arter av självlysande svampar. Med de nu upptäckta arterna känner man nu till totalt 71 arter från hela världen.

Då svamparna inte är giftiga tolkar forskarna inte deras självlysande funktion som någon signal som varnar för att inte äta svampen. Istället tolkar man den som en signal som lockar till sig nattligt aktiva djur och insekter, som sedan hjälper till att sprida svamparnas sporer.

Med tanke på att det finns ca 100 000 beskrivna svamparter (det verkliga antalet är betydligt högre) är det en väldigt liten procent som forskarna idag känner till som självlysande. De har dock en förhållandevis stor geografisk spridning. Man har hittat dem i Brasilien, Dominikanska republiken, Jamaica, Japan, Malaysia och Puerto Rico.

Källor:
http://www.mycologia.org/cgi/content/abstract/09-197v1
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=new-glowing-mushroom-species
http://www.physorg.com/news173966973.html

Självlysande svampar finns över hela jorden, här några exempel. Foton pixabay och wikipedia (de båda sista).