En enstaka tand

En fossil tand från ett näbbdjur, som hittats i Australien, indikerar att näbbdjuren blev metern långa i forntiden. Ungefär dubbelt så långa som de nutida. 1-3

Att både djur och växter ofta var större i forntiden än idag finns det många fossilfynd som vittnar om. Det gäller dock inte alltid, och kanske ska man inte dra för stora slutsatser utifrån en enda tand. Kan det möjligen varit så att vissa av forntiden näbbdjur hade ovanligt stora tänder? Av nutida näbbdjur är det endast de unga individerna som har några tänder. När djuren är vuxna har tänderna byts ut mot hårda gommar.

Fossila fynd från näbbdjur är ovanligt, mest är det tänder som hittats, de flesta från Australien. För några år sedan hittades dock en fossil näbbdjurs-tand i Patagonien, längst ut på Sydamerikas sydspets. Alla de fossila näbbdjurs-tänderna är anmärkningsvärt lika, både varandra och dem hos de nutida unga djuren.

Källor:
1. http://news.sciencemag.org/paleontology/2013/11/scienceshot-meet-giant-platypus
2. http://www.newscientist.com/article/dn24521-king-kong-platypus-was-an-ancient-bone-cruncher.html#.UnicQOJljF8
3, http://phys.org/news/2013-11-fossil-largest-platypus-australia.html

4. https://www.newscientist.com/article/mg13117831-200-duck-billed-platypus-had-a-south-american-cousin/