Havsborstmaskar med gröna lysbomber

 För en tid sedan publicerade en grupp svenska forskare en avhandling om krillens förmåga att alstra ljus, så kallad bioluminiscens. Studien hade gjort vid Göteborgs universitet under ledning av Jenny Krönström.1

Nu har ännu en svensk forskare varit involverad i en forskningsstudie beträffande bioluminiscens i havsdjupen. Denna gång är det Fredrik Pleijel, som tillsammans med amerikanska kolleger upptäckt en ny typ av havsborstmaskar utrustade med den unika lysförmågan. Dessa havsborstmaskar lyser inte bara så där i största allmänhet, utan bioluminiscensen är kopplad till små blåsor, vilka havsborstmaskarna släpper iväg från huvudet då de känner sig hotade. De gröna lysbomberna bör vara en ljuschock för rovdjur som hotar maskarna, men den exakta nyttan av bomberna är forskarna inte på det klara med. 2 – 4

De nyupptäckta havsborstmaskarna lever på bortåt fyra kilometers djup, utanför Filippinerna och USA´s västkust. Till utseendet liknar de långbenta tusenfotingar. De varierar i storlek mellan 18 och 93 millimeter och simmar betydligt bättre än andra havsborstmaskar. På ett par sekunder kan de förflytta sig en meter i vattnet. Snabbheten tillsammans med lysbomberna, bör vara till god hjälp för dessa små havsinnevånare att klara sig i det kompakta mörkret på flera kilometers djup.

De nyupptäckta havsborstmaskarna visar att även ”enkla” maskar kan ha ett avancerat beteende, säger en tysk forskare som tagit del av studien. Det är något som forskningen visar gång på gång även då det gäller som man trott, väldigt ”enkla” organismer.

Källor:
1. http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/19172 ( Se ”Hur krillen lyser” https://www.dinosaurier.nu/nyheter/hur-krillen-lyser. )
2. Science 2009 vol 325 sid 964, Osborn et al.
3. http://www.sciencenews.org/view/generic/id/46588/description/Bomb-tastic_new_worms
4. http://www.newscientist.com/article/dn17654-deepsea-worms-fire-glowing-bombs.html

  Foton, wikipedia.