En enstaka tand

En fossil tand från ett näbbdjur, som hittats i Australien, indikerar att näbbdjuren blev metern långa i forntiden. Ungefär dubbelt så långa som de nutida. 1-3 Att både djur och växter ofta var större i forntiden än idag finns det många fossilfynd som vittnar om. Det gäller dock inte alltid, och kanske ska man inte … Fortsätt läsa En enstaka tand