“Ko-dinosaurie”

Dinosaurier är ett ständigt aktuellt tema och har så varit sedan de kom till vetenskapens kännedom i slutet av 1800-talet. I ivern att namnge dessa forntidens reptiler sattes under en tid namn på snart sagt varje kota eller tand som hittades. Och helt fritt från detta är det väl inte än idag. Flera av dessa som namngivits med olika namn har nu visat sig vara samma slags dinosaurie. Misstagen har gjorts bland annat utifrån att fossilen varit bristfälliga och  att många dinosaurier förändras ganska mycket under sin livstid.

Men visst fanns det många olika. Och flera hade ganska så intressanta särdrag. För några år sedan hittades exempelvis fossil i Sahara från en dinosaurie med ett unikt käkparti. Dinosaurien har fått det vetenskapliga namnet Nigersaurus taqueti. Forskarna som studerat fossilen tror att denna Nigersaurus betade gräs på ett liknande sätt som kor. Gräsrester har tidigare hittats i fossil avföring från stora sauropoder i Indien, troligen titanosaurier. Så just gräset var kanske inte den största överraskningen, även om forskarna trott att gräset inte blev vanligt förrän långt efter det att dinosaurierna dog ut. 

Även Nigersaurus klassificeras som en sauropod. Den tillhörde dock inte de allra största sauropoderna, utan beräknas ha varit “endast” nio meter lång. Men det är själva nosen som fångat forskarnas största intresse. Den var platt och bred, över en halv meter, med flera hundra små tänder som satt i rader bakom varandra, redo att ersätta dem som föll bort (som hos hajar.)

Forskarna har genom skiktröntgen lyckats se in i hjärnan på dinosaurien, där små kanaler i hjärnans balansorgan visar på huvudets normala kropsställning. Genom datortomografins rekonstruktion har forskarna utifrån dessa kanaler kunnat se hur nosen riktades direkt mot marken, olikt andra dinosaurier vars nos oftast pekar framåt.

Tillsammans med käkpartiets och tändernas uppbyggnad drar forskarna slutsatsen att Nigersaurus betade växter på marken, ungefär som dagens kor.

Källor:
http://news.nationalgeographic.com/news/2007/11/071115-nigersaurus.html
http://environment.newscientist.com/article/dn12927-oddjawed-dinosaur-reveals-bovine-lifest yle.html
http://www.physorg.com/news114346292.html

Lite intressant i sammanhanget är att i Jobs bok i Bibeln finns en intressant beskrivningen av ett stort djur – Behemot – som “levde av gräs som en oxe”. (Job 40:10-13). I kapitelrubrikerna har man satt in flodhäst, vilket inte står i själva bibeltexten. Kan det ha varit en dinosaurie som Job såg? Läs mer om dinosaurier här https://www.dinosaurier.nu/fakta-om-dinosaurier