Dinosaurie i lummigt Antarktis

Fossil från en så kallad sauropod har hittats i Antarktis. Därmed har fossil från denna dinosaurie-grupp, vilken inkluderar de största kända dinosaurierna, hittats på alla kontinenter.

Sauropoderna var fyrfota dinosaurier med långa halsar och stora, kraftiga ben. De ses av alla forskare som fredliga växtätare. Bland de mest kända är diplodocus och brachiosaurus. De allra största sauropoderna återfanns enligt forskarna i en grupp som fått namnet titanosaurier.

Det är just en titanosaurie som forskarna tror sig ha funnit en svanskota ifrån på Antarktis. Fossil från titanosaurier har tidigare hittats bland annat i Sydamerika, varifrån steget sedan inte är så långt till Antarktis. Forskarna tror att det i forntiden fanns en landbrygga eller öar som förbindelse dessa kontinenter emellan.

Andra fossil från såväl djur- som växtriket vittnar också om ett helt annat klimat på Antarktis än idag. Och ett varmt klimat med en lummig växtlighet bör det ha varit, för att dessa giganter bland dinosaurierna skulle trivas och ha nog med växter att äta. Fossil från ett flertal andra dinosaurier har tidigare hittats på denna, nu isbelagda kontinent.

Källor:
Naturwissenschafteen 2012 vol 99 sid 83-87 – http://www.springerlink.com/content/b83356604xk128m5/fulltext.pdf
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2011/12/scienceshot-giant-dino-lived-in.html?ref=hp
http://www.physorg.com/news/2011-12-plant-eating-dinosaur-antarctica.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Titanosaurider