Ingen överhettning hos kolibrin

Kolibriernas avancerade flygteknik är vida omvittnad, och där finns mycket att förundra sig över. Vingslagshastigheten är enorm, ca 20–80 slag per sekund hos de olika arterna. Så snabbt att det knappt går att se vingslagen.

Konstruktionen på vingarnas fästen och närliggande muskler gör att kolibrin kan flyga obehindrat i alla riktningar, såväl uppåt och nedåt som framåt och bakåt. Flyghastigheten kan hos vissa arter röra sig om ca 50 km i timmen.

Nu har en grupp amerikanska forskare, genom att filma kolibrier, visat hur de undviker att överhettas på grund av den höga flyghastigheten. Enligt forskarna sker det genom att de avger värme från områden där fjädrarna sitter mindre tätt, som kring ögonen, axel-leder, fötter och ben. Man drar härmed slutsatsen att sådana värmeluckor, med glesare fjädrar, troligen fungerar för alla fåglar som behöver göra sig av med värme när de flyger.1-3

Kolibrier klassificeras i över 300 arter i varierande storlekar. Allt ifrån den ca 20 cm långa jättekolibrin till den ca 5 cm långa bikolibrin, vilken även är världens minsta fågel. Fossila fynd av kolibrier är sällsynt, speciellt från den så kallade “gamla världen”. De enda säkra fynden härifrån kommer från tyska oligocenlager, daterade till ca 30 miljoner år enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan. Dessa fossila kolibrier liknar de nutida med långa, smala näbbar.

Även vingkonstruktionen liknar den hos nutida, vilket indikerar att även dessa forntida kolibrier kunde ryttla på samma, berömda sätt i luften som de nutida.4 Och – får vi förmoda – de hade samma sinnrika design att avge överflödig värme, som de nutida.Vilket kanske finns och alltid funnits hos alla flygkunniga fåglar.

1. http://news.sciencemag.org/plants-animals/2015/12/video-infrared-movies-capture-hummingbirds-shedding-heat-flight
2. http://www.bbc.com/news/science-environment-35104379
3. http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/royopensci/2/12/150598.full.pdf
4. http://www.sciencemag.org/content/304/5672/861.short

Foton, pixabay

Läs mer om kolibrier

“Såpbubblor” får kolibrins fjädrar att skimra

Muskelmassa hos kolibrier

Kolibrins hjärna unik

Kolibrins tunga

“Annas kolibri” gör ljud med stjärtfjädrarna