Muskelmassa hos kolibrier

Ill Wikipedia

Kolibriernas avancerade flygteknik är vida omvittnad, och visst finns här mycket att förundra sig över. Konstruktionen på vingarnas fästen och närliggande muskler gör att kolibrin kan flyga obehindrat i alla riktningar, såväl uppåt och nedåt som framåt och bakåt. Flyghastigheten kan hos vissa arter röra sig om ca 50 km i timmen.

Vingslagshastigheten är enorm, ca 20–80 slag per sekund hos de olika arterna. Så snabbt att det knappt går att se vingslagen. Kolibrierna är indelade i över 300 arter av varierande storlekar. Allt ifrån den ca 20 cm långa  jättekolibrin till den ca 5 cm långa bikolibrin, som även är världens minsta fågel. Att det då kan skilja på vinghastigheten mellan olika arter, är inte så svårt att förstå. Men nu har forskarna, efter noggranna fältstudier, även bekräftat och visat det i en nypublicerad studie.1-3

Enligt denna studie är det musklerna och vingarnas utseende som avgör rörelsemönstret. Genom att filma drygt tvåhundra kolibrier från 25 olika arter har forskarna samlat in tusentals accelerationer, rotationer och svängar. Man såg då att ju mer muskler en art har, desto snabbare kan den slå med vingarna och accelerera. Ju större vingar kolibrin har, jämfört med sin kroppsvikt, desto mer kraft kan den lägga på att rotera och svänga i luften när den flyger.

Fossila fynd av kolibrier är sällsynt, speciellt från den så kallade “gamla världen”. De enda säkra fynden härifrån kommer från tyska oligocenlager, daterade till ca 30 miljoner år enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan. Dessa fossila kolibrier liknar de nutida med långa, smala näbbar. Även vingkonstruktionen liknar den hos nutida, vilket indikerar att även dessa forntida kolibrier kunde ryttla på samma sätt i luften som de nutida.4 Det ryttlande som dagens kolibrier kanske är allra mest kända för.

Källor:
1. http://www.sciencemag.org/news/2018/02/high-speed-cameras-reveal-how-hummingbirds-can-turn-dime
2. http://science.sciencemag.org/content/359/6376/653?iss=6376
3. https://phys.org/news/2018-02-evolutionand-skillhelp-hefty-hummingbirds-spry.html
4. http://science.sciencemag.org/content/304/5672/861.full

Läs mer om kolibrin i
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/%C3%B6verhettning-hos-kolibrin
https://www.dinosaurier.nu/en/nyheter/kolibrins-hj%C3%A4rna-unik
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/annas-kolibri-g%C3%B6r-ljud-med-stj%C3%A4rtfj%C3%A4drarna

Kolibrins tunga

Foto Wikipedia