Kolibrins hjärna unik

 Kolibriers unika flygförmåga och skicklighet att stå helt stilla i luften är vida omvittnad och beundrad. I en nyligen framlagd forskningsstudie har ett forskarteam lagt fram en förklaringsmodell till kolibrins briljanta teknik, även vid födointag. Genom att jämföra aktiviteten i hjärnans nervceller hos kolibrier och zebrafinkar såg man att aktiviteten fungerade olika mellan de båda … Fortsätt läsa Kolibrins hjärna unik