“Annas kolibri” gör ljud med stjärtfjädrarna

Med en djup looping på bortåt 30 meter, och sedan ett högt, ljust läte innan de vänder uppåt igen. Det är vad hannarna hos “Annas kolibri” (Calypte anna) visar upp för honorna under parningssäsongen. Denna lilla kolibri, vanlig på nordamerikanska västkusten, väger inte mycket mer än en 50-öring, men uppvisningen de åstadkommer är magnifik.

Dykningen sker med en hastiget på över 23 meter i sekunden, och nu har amerikanska forskare tagit höghastighetskameror till hjälp, för att filma och studera kolibriernas beteende. Man har då upptäckt att det ljud som dessa kolibrier frambringar inte kommer från fåglarnas vanliga röstorgan, utan från stjärtfjädrarna. Genom att sprida ut dessa under 60 millisekunder – snabbare än ögat hinner blinka – åstadkommer de ett ljud, som är mycket starkare än deras vanliga fågelsång.

Kolibriernas snabba vingslag och deras berömda “ryttlande” är sedan länge dessa fåglars främsta känneteckan.Vingarnas fästen och närliggande muskler är mycket sinnrikt konstruerade, och gör att kolibrierna kan flyga obehindrat i alla riktningar. Vingslagsfrekvensen ligger på 22–78 slag i sekunden hos de olika arterna. Den nya forskningsstudien visar ännu ett exempel på deras avancerade flygteknik.

Källor:

Foto, wikipedia