Gammalt handtag

Ett cirka 3000 år gammalt krukhandtag har upptäckts vid utgrävningar på Oljeberget i Jerusalem. Nu är väl inte själva handtaget som sådant det intressantaste, även om det var tämligen gammalt och kanske också intressant ur arkeologisk synvinkel.

Nej, det mest intressanta med handtaget är en inskription med namnet Menachem, inristat på hebreiska. Handtaget är daterat till ca 900 f Kr, den tid då Salomo lät bygga det första judiska templet. Den mest kända Menachem som arkeologerna känner till, från samma historiska tidevarv, är Menachem Ben Gadi som regerade i Israel ungefär 150 år senare (2 Kung 15:17).

Så knappast var det kung Menachem som var ägare till krukan, men arkeologerna ser fyndet som betydelsefullt eftersom det visar att namnet användes vid den här tidsperioden. Namnet Menachem och liknande varianter har hittats på lergods från Egypten, daterade bakåt till 3500 år f Kr.

Vad mer är att säga om Menachem Ben Gadi är att han regerade i tio år, och att han “gjorde vad ont var” så länge han levde. Låt oss hoppas att ägaren till krukan, med det nu upphittade handtaget, hade ett mer harmoniskt liv än så.

Källor:
https://phys.org/news/2009-05-ancient-hebrew-text-jerusalem.html

Bild ovan: Oljeberget, Jerusalem (foto, wikipedia).

Läs mer om bibelarkeologi

Kilskriftstavla bekräftar profeten Jeremia

Guldriket Kush

Hiskias sigill

Bibliskt namn på 3000-årig keramik

Mur från Nehemjas dagar?

Sigill från Juda rike

Purpurfärgat tyg från kung Davids och kung Salomos dagar

Omsorg om den fattige i forntidens Israel