Purpurfärgat tyg från kung Davids och kung Salomos dagar

En bit purpurfärgat vävt tyg, daterat till 1000-talet f Kr – tiden för kung Davids och kung Salomos dagar – hittades för ett par år sedan i Israel. Tyget ingår i en större studie av färgade textiler och andra material från Timnadalen, rik på kopparmalm ca 30 kilometer norr om Akabaviken och Eilat.

Purpur framställdes från ett sekret som i mycket liten mängd avsöndras från en körtel i purpursnäckornas mantel. På grund av den ringa mängden var (och är fortfarande den äkta purpurfärgen) ett mycket dyrbart material. Det skattades mycket högt under forntiden, och bars av samhällets högst uppsatta personer.

I Bibeln omnämns purpurfärgen i ett flertal texter, i såväl gamla som nya testamentet. I Apostlagärningarna 16:14 står exempelvis omtalat om en kvinna vid namn Lydia, som handlade med purpurtyger. Och i Andra Krönikerboken 3:14 i samband med det tempel som kung Salomo lät bygga i Jerusalem – “Förhänget gjorde han av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och fint lingarn och prydde det med keruber”.

En par andra referenser till kung Salomo kommer från Höga visan, som den från HV 3:10 – “Sin bärstol har kung Salomo gjort av trä från Libanon, med sidostöd av silver, ryggstöd av guld och säte av purpurtyg, invändigt prydd i kärlek av Jerusalems döttrar”.

Beträffande kvaliten på purpurn fanns knappast något att klaga. Det visar det nyupptäckta fyndet från Timnadalen som bevarat sin färg under ca 3000 år.

Källor:
https://phys.org/news/2021-01-glimpse-wardrobe-king-david-solomon.html
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0245897

Bild ovan: Purpursnäckor (Nucella lapillus), som den dyrbara purpurfärgen utvinns ifrån (foto Wikipeda).

Sandstensklippor i Timnadalen i Israel, där man i omgångar under flera tusen år brutit koppar. Här har man även gjort flera arkeologiska fynd, nu senast den purpurfärgade tygbiten nämnd ovan. (Pixabay till vänster, wikipedia till höger.)