Hiskias sigill

“I Hoseas, Elas sons, Israels kungs, tredje regeringsår blev Hiskia, Ahas son, kung i Juda. Han var tjugofem år när han blev kung, och han regerade tjugonio år i Jerusalem. Hans mor hette Abi och hon var dotter till Sakarja. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort.” Så börjar historiebeskrivningen av kung Hiskia i Andra  Konungabokens artonde kapitel. (Med fader David åsyftas att Hiskia var ättling till kung David, den mest betydelsefulla av Juda rikes konungar.)

Nu har, av allt att döma, israeliska arkeologer hittat spår av kung Hiskias sigill på en bit av torkad lera. Den cirkulära inskriptionen är ungefär en kvadratcentimeter i storlek, och består av antik hebreisk skrift och en sol med två vingar. Texten lyder i översättning: “Tillhör Hiskias, Ahaz son, kung av Juda rike”. Enligt forskare vid Hebrew University i Jerusalem kan den ha gjorts av kung Hiskia själv. Upptäckten gjordes vid foten av de södra delarna av Tempelbergets mur i Jerusalem, där den troligen legat begravd från någon gång runt år 700 f Kr i kung kung Hiskias dagar.1

Det kanske mest uppmärksammade fyndet från kung Hiskias tid sedan tidare, är upptäckten av den vattentunnel han lät bygga inför hotet om ett belägrat Jerusalem. Enligt biblisk kronologi beräknas tunneln ha byggts omkring 700 år före Kristus, vilket bekräftats genom vetenskapliga dateringsmetoder.2-4 Den underjordiska tunneln leddes in från Gihonkällan, utanför stadsmuren på Kidrondalens västra sida, och mynnade ut i den från Nya Testamentet välkända Siloadammen.

Vattenledningen står omnämnd i såväl andra Konungaboken som i Andra Krönikeboken. I slutet av kapitel 32 i den sistnämnda sammafattas Hiskias liv enligt följande: “Han byggde sig skattkamrar för silver och guld och ädla stenar, för väldoftande kryddor och för sköldar och alla slags dyrbara gåvor. Han uppförde också förrådshus för säd, vin och olja samt stall för allt slags boskap, och han skaffade hjordar för sina fållor. Vidare byggde han städer och förvärvade en mängd får och nötboskap. Gud hade givit honom mycket stora rikedomar. Det var också Hiskia som täppte till Gihonvattnets övre källa och ledde vattnet neråt, väster om Davids stad. Hiskia lyckades i allt han företog sig.”

Källor:
1. http://phys.org/news/2015-12-israelite-judean-king-exposed-situ.html
2. Nature vol 425 sid 169-171.
3. New Scientist 2003 vol 179 sept 13 sid 26. https://www.newscientist.com/article/dn4156-radio-dating-authenticates-biblical-tunnel/
4. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=292761

Översta bilden: Gihonkällan. Illustration av David Roberts, wikipedia.

Sydvästra delen av Tempelberget, här i närheten fann arkeologerna Hiskia sigill.

Siloainskriften, foto Wikipedia.
Inskriften, som är skriven med gammalhebreisk skrift, påträffades i slutet av 1800-talet i Siloakanalens mynning. Forskarna tror att den är inhuggen av en av arbetarna som deltog i tunnelbygget under kung Hiskia tid. Inskriften berättar hur de båda arbetslagen från tunnelns båda ändar möttes, och hur vattnet strömmade fram genom den färdiga tunneln.

Siloadammen i nutida Jerusalem, wikipedia.