Gamla åsnor i Israel

För flera tusen år sedan följde en karavan av egyptiska herdar, tillsammans med sina åsnor, en affärsrutt som gick längs foten av bergen i nuvarande Israel. Målet var den forntida staden Gath. Nej, att det gick till just så vet vi inte, det är en bild som tidskriften Science målar fram, utifrån några åsneskelett som hittats vid Gath (Tell es-Safi). Den stad som i Bibeln mest är känd som filisteen Goliats hemstad.

Det mest intressanta för de arkeologer som undersökt skeletten är att en bit av ett betsel, ett så kallat bett, hittats i en av åsnornas nedre kindtänder. Åsnans kvarlevor är daterade till ca 2700 år f Kr, vilket är runt tusen år innan det blev vanligt med hästar i området, enligt vedertagna teorier. Fyndet var överraskande för forskarna, då man tidigare trott att åsnor vid den aktuella tiden kontrollerades med nosringar, som det avbildas i den mesopotanska konsten.

Att åsnor användes som rid- och lastdjur i Mellanöstern finns många exempel på i Gamla testamentet. Det första är då det står om Abraham att han tidigt nästa morgon sadlade sin åsna (1 Mos 22:3). Abraham tros ha levt ungefär 2000 år f Kr, och av det sätt det uttrycks på får man intrycket att det är något han var van att göra, inte någon enstaka händelse. Sedan följer flera exempel på åsnor som nyttodjer från tiden därefter. Som då en av Josefs bröder öppnade sin vetesäck för att ge sin åsna foder (1 Mos 42:27), och om Juda som “binder sin ungåsna vid vinstocken, sitt åsneföl vid den ädla rankan” (1 Mos 49:11). Och några århundraden därefter, att Mose satte sin hustru och sina söner på sin åsna när han återvände till Egypten (2 Mos 4:20).

Hästar i sin tur omnämns för första gången i Gamla testamentet i samband med Josef. De tycks ha varit vanliga i Egypten vid hans tid där, enligt 1 Mos 47:17 “…han gav dem bröd i utbyte mot deras hästar, får, kor och åsnor”, med flera bibelställen. Exakt när Josef levde finns lite olika förslag på bland bibelforskarna. Men tiden stämmer ganska väl in på när hästarna blev vanliga i området enligt ovan, då teorierna om när Josef levde enbart skiljer på kanske ett par hundra år.

Källor:
https://phys.org/news/2018-05-archaeologists-uncover-earliest-evidence-equid.html
http://www.sciencemag.org/news/2018/05/ancient-skeleton-suggests-humans-were-riding-donkeys-nearly-5000-years-ago
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0196335

Bild ovan, Egyptisk målning cirka 1298–1235 f Kr (Wikipedia).


Några nutida åsneraser, med och utan bett (foton pixabay).