Guldriket Kush

Amerikanska arkeologer har upptäckt en forntida “guldfabrik” och en begravningsplats, allt relaterat till det forntida kungariket Kush. Platsen för utgrävningarna, Hosh el-Geruf, ligger i nutida Sudan, men längre söderut än dit man tidigare trott att riket sträckte sig. Fynden, som bland annat består av slipstenar och andra verktyg för att bearbeta guld, härrör sig till tiden mellan 1500-2000 före Kristus.

Detta är det första konkreta bevis man har för att guld utvunnits här, säger arkeologerna. De bedömer att guldutvinningen varit så pass stor att kushiterna kunde kontrollera området och fått riket att fungera. Det mesta av det man tidigare känt till om Kush kommer från forntida egyptiska skrifter. Dessa handlar bland annat om hur kushiterna utkämpade strider mot, och bytte varor som exempelvis guld, med sina egyptiska grannar. De nya fynden visar att kungariket Kush var både större och mäktigare än vad man hitintills har trott.

Beträffande namnet Kush, så berättar Bibeln om en Kush, som var son till Ham och sonson till Noa och vars bröder var Misraim, Put och Kaanan. Misraim är det hebreiska namnet på Egypten, och det är en allmän uppfattning att han står som grundare till den egyptiska nationen. Kanske att någon av hans ättlingar, eller rent av han själv var den förste faraon?

Var den bibliske Kush själv bosatte sig, och vem hans ättlingar var, finns lite delade meningar om. En utbredd uppfattning har varit Etiopien, och klart är att det fanns ett rike kallat Kush i nutida Sudan. Kanske var det kushitiska riket så stort att det täckte även Etiopien? Den judiske historieskrivaren Josefus skriver i sin bok “Antiquites of the Jews” “…tiden har inte alls skadat namnet Kush, för etiopierna, över vilka han härskade, kallas även idag, både av dem själva och av alla människor i Asien för Kushiter.” (Antiquities of the Jews Numbers I:6.)

Källor:
http://www.physorg.com/news101478342.html
https://www.nationalgeographic.com/history/history-magazine/article/ancient-egypt-nubian-kingdom-pyramids-sudan
https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Kush

Bild ovan, solnedgång i nutida Sudan.