Sigill från Juda rike

Gamla sigill från Juda kungarike, daterade till 2700 år f Kr, har nyligen grävts fram i västra Jerusalem. Fyndet beskrivs av israeliska arkeologer som en av de största och mest betydelsefulla samlingarna av sigill man hittat i Israel.1

Arkeologerna har bland annat hittat över 120 trasiga lerkrukshandtag märkta med ”lamelekh”, det hebreiska ordet för ”tillhör konungen”. Andra sigill bär namn på förmodade höga ämbetsmän eller dem som haft betydelse för Juda rikes ekonomi. Ekonomin dominerades vid den tiden av landets unika jordbruksprodukter, från vilka rikets skatter samlades in. Den nu utgrävda platsen var troligen en uppbördsplats för dessa skatter. Och forskarna tror att de nu trasiga lerkärlen kan ha innehållit vin eller olivolja.

Om vi går till Bibelns uppgifter om vem som var kung i Juda vid denna tid, så hittar vi bland annat kung Hiskia, vars sigill även hittats tidigare i Jerusalem.2 Under de 29 år han regerade gjorde han många betydelsfulla insatser för landet. Mest känd i våra dagar är kanske den vattentunnel han lät bygga inför hotet om ett belägrat Jerusalem. Den underjordiska tunneln leddes in från Gihonkällan, utanför stadsmuren på Kidrondalens västra sida, och mynnade ut i den från Nya Testamentet välkända Siloadammen.*

Enligt biblisk kronologi beräknas tunneln ha byggts omkring 700 år före Kristus, vilket även bekräftats genom naturvetenskapliga dateringsmetoder. För att citera vetenskapsradion “I Jerusalem har arkeologer lyckats åldersbestämma en gammal tunnel som visat sig vara just så gammal som Bibeln anger. Det är sällan bibliska platser och monument har daterats så tydligt.” 3 – 4

Tillbaka till de nyupptäckta sigillen i Jerusalem så stämmer även åldersdateringen för dessa väl med bibelkronologin.

Källor:
1. https://phys.org/news/2020-07-jerusalem-site-reveals-ancient-judean.html
2. http://phys.org/news/2015-12-israelite-judean-king-exposed-situ.html
3. https://www.newscientist.com/article/dn4156-radio-dating-authenticates-biblical-tunnel/
4. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=292761

* Hiskias liv står omtalat i 2 Kon 18-20 och 2 Krön 29-32.

Översta bilden: Sigill från den aktuella fyndplatsen, Wikipedia.

Siloainskriften, foto Wikipedia.
Inskriften, som är skriven med gammalhebreisk skrift, påträffades i slutet av 1800-talet i Siloakanalens mynning. Forskarna tror att den är inhuggen av en av arbetarna som deltog i tunnelbygget under kung Hiskia tid. Inskriften berättar hur de båda arbetslagen från tunnelns båda ändar möttes, och hur vattnet strömmade fram genom den färdiga tunneln.

Gihonkällan. Illustration av David Roberts, samt Siloadammen i nutida Jerusalem, båda Wikipedia.

Läs mer om Hiskias sigill och vattentunnel

Hiskias sigill

Och om sigill kopplade till bibelarkeologi

Simsons sigill?