Fladdermus-bästisar

Fladdermöss är väldigt sociala djur. Det gäller inte minst storfladdermössen, de så kallade flyghundarna eller fruktfladdermössen. Något man lätt kan förstå av hur de hänger i stora grupper, tätt tillsammans i träden. Eller flyger tillsammans för att söka föda.

I en nypublicerad studie har forskarna även sett att de enskilda individerna har vänner de helst vill vara nära. I studien var fladdermössen utrustade med trådlös teknik, genom vilken forskarna kunde se hur djurens hjärnor synkroniserade sig mellan de olika medlemmarna. Och att samordningen blev extra stark mellan de individer som helst ville vara nära varandra.1

Storfladdermössen (Megachiroptera) består av en familj med cirka 200 arter. De lever till största delen i tropiska områden och livnär sig på frukter, nektar och pollen. Med något enstaka undantag saknar de ekolokalisering, och skiljer sig från småfladdermössen bland annat också genom att att de har klor på tummen och pekfingret och saknar svans.

Alla övriga fladdermusarter, drygt 800, klassificeras till småfladdermössen. Förutom i polarområdena är dessa utspridda över hela jorden. Tillsammans utgör de båda grupperna den näst artrikaste gruppen av alla däggdjur, och är det enda däggdjuret med flygförmåga.2

Källor:
1. https://www.science.org/doi/10.1126/science.aba9584
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Megabat

Foto ovan, pixabay

Läs mer om fladdermöss

Vindhiss för fladdermössen

Sällsynt fladdermus med sällsynt lång tunga

Fladdermössen siktar in rätt kurs i mörkret

Sugskåls-fladdermöss-fossil

Europas största fladdermus

Marklevande fladdermöss

Marklevande fladdermus med släkt i det förgångna