Fladdermössen siktar in rätt kurs i mörkret

Att fladdermusen, genom sin utmärkta ekolokalisering, kan hitta rätt även i totalt mörker är väl känt. Men även känsligheten i fladdermusens vinge hjälper den att välja rätt kurs i mörkret, vilket visades i en forskningsstuide av biologen John Zook för några år sedan,

Nu var dock detta inte en helt ny idé. Redan på 1780-talet föreslog den franske biologen Georges Cuvier att fladdermusen kunde anpassa sin flygförmåga i mörker genom vingens känslighet. Men då italienaren Lazzaro Spallanzani, en annan av dåtidens framträdande biologer, menade att fladdermusen istället var beroende av ekolokalisering, övergavs så småningom Cuviers teorier. (Men först efter mycket lång tid, och många heta diskussioner inom forskarvärlden.)

Nu har, som nämnts ovan, en nyare tiders forskare vid namn John Zook gjort en noggrann studie över hur fladdermusvingen är uppbyggd och fann att den är utrustad med unika känslofunktioner. Enligt Zook kan fladdermusen känna av luftdragets växlingar, så att den både kan undvika hinder och fånga insekter i mörkret.1-2 Zooks studie har sedan följts upp med flera andra forskningsstudier som både bekräftar och lägger till ytterligare fakta om känsligheten hos fladdermusens vinge.3-5

Den senare tidens forskning har alltså visat att både Cuvier och Spallanzani hade rätt. Det är tack vare en kombination av ekolokalisering och vingens känslighet som fladdermusen är utomordentligt väl anpassad till ett liv i grottor och andra mörka platser.

Källor:
1. Science 2005 vol 310 sid 1260-1261 – https://science.sciencemag.org/content/310/5752/1260.1.abstract
2. https://www.sciencedaily.com/releases/2005/12/051215231058.htm
3. https://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(11)00777-9.pdf
4. https://www.sciencemag.org/news/2015/04/sense-touch-turns-bats-acrobats
5. https://www.newscientist.com/article/dn11806-lifting-the-fog-on-bat-flight/?ignored=irrelevant

En forskningsstudie som gjorts på den amerikanska fladdermusen “Big Brown Bat” (Eptesicus fuscus) tyder på att fladdermösssen även navigerar efter jordens magnetfält. Tillsammans med deras unika ekolokalisering, och vingarnas känslighet att hitta rätt i mörkret, visar det hur utomordentligt väl utrustat detta flygande däggdjur är för ett aktivt liv om natten. (Big Brown Bat i vila.) Källa: https://www.nature.com/articles/444702a