Marklevande fladdermöss

Fossila ben och tänder  från en marklevande, så kallad jätte-fladdermus har hittats på Nya Zeeland. Det är den största marklevande fladdermusen som hittats som fossil hitintills, cirka tre gånger större än dagens enligt forskarna.1-2   Det är på Nya Zeeland man även hittar nutida markfladdermöss. De saknar dock inte flygförmåga, även om de till största delen … Fortsätt läsa Marklevande fladdermöss