Vindhiss för fladdermössen

När fåglar får skjuts av uppåtgående vindar hjälper detta dem att nå väldigt högt upp i luften. Men hur gör då de fladdermöss som kommer högt upp om natten, då vindarna ofta är svagare?

För att få svar på detta satte några biologer gps-sändare på några fladdermöss för att studera deras flygmönster utifrån vindförhållanden och landskapets topografi. För studien valde man veckläppad fladdermus (Tadarida teniotis), då den arten kan nå upp över en och en halv kilometers höjd. Forskarna fann nu att på vissa ställen i landskapet, där vindar trycks upp över berg och kullar, blev detta som en hiss eller språngbräda uppåt för fladdermössen.

Hur fladdermössen hittar just dessa ställen framgår dock inte av studien. Men en förklaring kan vara att den här arten ofta lever i klippområden upp till över 3000 meters höjd. Bland klipporna hittar fladdarmössen lätt gömställen i skrevor och grottor under kortare vinterdvalor, men framför allt dagtid. Först när det är helt mörkt flyger de ut från sina gömställen för att söka föda, som består av insekter av olika slag.

Arten ovan är vanligast i regioner med medelhavsvegetation, men de lever även i andra halvtorra områden, i kulturlandskap och i begränsad omfattning även i fuktiga landskap. De flesta andra arter av samma fladdermus-familj (Molossidae) lever i tropikerna.

Beträffande arter så är fladdermöss (Chiroptera) den näst artrikaste gruppen av alla däggdjur, med över 1000 olika arter. Förutom några avlägsna öar i Oceanien och i polarregionerna förekommer de över hela jorden. Även om mycket i deras levnadsmönster är lika bland alla de olika arterna, så finns det även mycket som skiljer dem åt.

Det mest unika som förenar dem lär dock vara att det är det enda däggdjuret med flygförmåga.

Källor:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960982220318947
https://sv.wikipedia.org/wiki/Veckl%C3%A4ppad_fladdermus
https://en.wikipedia.org/wiki/European_free-tailed_bat

Fladdermöss (Chiroptera) är indelade i två underordningar, storfladdermöss (Megachiroptera) och småfladdermöss (Microchiroptera). Storfladdermössen, också kallade fruktfladdermöss, består av en familj – flyghundar (Pteropodidae) med cirka 200 arter. Flyghundarna lever till största delen i tropiska områden och livnär sig på frukter, nektar och pollen. Med något enstaka undantag saknar de ekolokalisering, och skiljer sig från småfladdermössen bland annat också genom att att de har klor på tummen och pekfingret och saknar svans. (Flyghundar, första fotot wikipedia, övriga pixabay.)

Alla övriga fladdermusarter, drygt 800, klassificeras till småfladdermössen. Förutom i polarområdena är dessa utspridda över hela jorden. (Foton, samt översta wikipedia).

Läs mer om fladdermöss

Sällsynt fladdermus med sällsynt lång tunga

Fladdermössen siktar in rätt kurs i mörkret

Sugskåls-fladdermöss-fossil

Marklevande fladdermöss

Marklevande fladdermus med släkt i det förgångna

Europas största fladdermus