Sugskåls-fladdermöss-fossil

De flesta fladdermöss hänger med huvudet nedåt, genom att fästa tånaglarna vid ojämna ytor. Av fladdermössens 1000 – 1200 olika arter känner forskarna endast till sex arter som hänger med huvudet uppåt.

En av dessa är den sugskålsfotade fladdermusen på Madagaskar (Myzopoda aurita), som förutom att hålla huvudet uppåt, fäster på släta ytor. Idag lever dessa fladdermöss enbart på Madagaskar, men några nya fossilfynd från Egyptens ökenområde visar att de tidigare haft en större geografisk spridning. Fossilen består av ett antal käkben och tänder, och klassificeras av forskarna till två olika arter. 1 – 2

Forskarna har tidigare trott att sugskålsfotade fladdermöss suger sig fast på träd och plantors breda blad, med fötternas sugskålar. Men en forskningsstudie, för några år sedan, visar att de istället “klistrar” sig fast med en avsöndrad kroppsvätska. Genom vätskan kan anklar och vrister på fladdermössen händer och fötter fästa på bladens släta ytor.3

Kälor:
1. http://phys.org/news/2014-02-sucker-footed-fossils-broaden.html
2. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0086712
3. http://www.physorg.com/news180015500.html

Bild ovan: I Madagaskar rika växt- och djurliv ryms en mångfald av olika arter. En av dem är den sugskålsfotade fladdermusen (Myzopoda aurita), med flera olika särdrag. Ett av dem är att den hänger med huvudet uppåt, till skillnad mot övriga fladdermöss som hänger med huvudet neråt, samt att den fäster  på släta ytor med fötternas sugskålar (foto ovan, pixabay).