Myrspoven välanpassad för långflygning

På 8-9 dagar flyger myrspoven mellan Alaska och Nya Zeeland. Och det utan att landa en enda gång.

Nu har en ekolog vid Lunds universitet tittat närmare på hur myrspoven klarar denna bravad. Lösningen tycks ligga i fåglarnas låga energiförbrukning. Myrspoven har rätt proportioner på kroppsvikten och storleken för att orka bära tillräckligt med fettresurser som bränsle. Samtidigt gör dess strömlinjeformade kropp att det inte blir så stort luftmotstånd. Dessutom ser dessa långdistansflygare till att flyga iväg då de har medvind, vilket de dock bara har nytta av under första delen av flygningen.

De flesta myrspovar häckar i Alaska, varifrån de flyger till Nya Zeeland för att övervintra, en resa på 11 500 kilometer. Av dem som häckar och övervintrar på andra platser finns ett fåtal par i Sverige, i Norr- och Västerbotten. Men dessa kan knappast tävla om världrekordet i non- stopp-flygning, då de övervintrar i Växteuropa och dessutom setts rasta vid Sveriges kuster under flyttningen.

Källa:
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1000362

Foton pixabay (fågelbilder) och wikipedia (flygrutt).