Misteln – hjälpare eller utsugare?

Att misteln är en parasitväxt är nog allom väl bekant, även om den enbart räknas som halvparasitisk då den har egen fotosyntes. Den kan producera egen näring med hjälp av solljus, men tar gärna för sig av värdträdets resurser.

Men om flera mistlar växer på samma träd utnyttjar de solljuset i större usträckning, och gör mindre skada på värdträdet. Allt enligt en forskningsstudie från Kalifornien, där mistelarten Phoradendron californicum ofta växer på akaciaträden.

Samtliga mistelarter växer på andra vedartade växter. I Sverige är det oftast lind och lönn som får agera värdväxter åt arten Viscum album. Men den växer även på andra träd som äppelträd, hagtorn och poppel. Den är numera sällsynt här och är fridlyst i hela landet med vissa undantag.
Huruvida andra andra arter än Phoradendron californicum samarbetar på ett liknande sätt framgår inte av studien, men troligen är det så. Kanske att framtida forskning kan skapa vidare klarhet i om så är fallet.

Källor:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960982221000671
https://en.wikipedia.org/wiki/Mistletoe
https://en.wikipedia.org/wiki/Phoradendron
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Fridlysta-arter/Fridlysta-blomvaxter/Mistel/

 

Översta fotot wikipedia, övriga pixabay.