Lemur och spökdjur

Nya arter upptäcks ständigt. Ofta rör det sig om insekter eller andra småkryp. Nyupptäckta arter i havsdjupen har på senare tid fått stor uppmärksamhet med många överraskande livsformer, då forskarna får alltmer förfinade tekniker att studera livet på allt större djup. Ofta  rör det sig dock av varianter av redan kända djurslag. Men anpassningen till de speciella livsbetingelserna har ibland gett dem smått bisarra utseenden.1 – 3

Ibland upptäcks och klassificeras även större arter, som fåglar, reptiler och däggdjur. Fiskar och groddjur inte att förglömma, och även nya växtarter som inte varit kända sedan tidigare. Ofta hittas dessa i områden som tidigare inte varit så genomsökta av biologerna, som exempelvis på Papua Nya Guinea och i Mekongområdet.4 – 5

På Madagaskar har forskarna klassificerat en hel rad nya lemur-arter, bara under senaste decenniet. Den senaste i raden har inte beskrivits tillfullo ännu, då den genetiska analysen inte är klar. Forskarna tror dock att den skiljer sig mellan andra arter i samma lemur-släkte (Phaner) just på genetikens område. Den uppges även ha en annorlunda färgteckning.6

En annan nyupptäckt däggdjursart är ett spökdjur från Sulawesi i Indonesien. Enligt forskarna har det stora genetiska skillnader gentemot andra spökdjurs-arter på samma ö. Som speciellt anges också den bronsfärgade halsen, och att honor och hannar sjunger speciella sånger till varandra. 7

För några år sedan återupptäcktes det lilla dvärgspökdjuret (Tarsius pumilus) på södra Sulawesi. Man hade då trott att arten var utdöd, då ingen (så långt man känner till) sett den på 80 år, efter att den först  upptäcktes. Den lilla primaten är knappt en decimeter lång, förutom svansen och väger knappt 60 gram.Särskilt stora är nu inte övriga arter heller, av den lilla nattaktiva primaten med de jättestora ögonen. Som längst blir de ca 16 cm, förutom svansen som blir 13-28 cm lång, beroende på art.

Nutida lemurer lever som bekant endast på Madagaskar, medan dagens spökdjur lever på olika öar i Sydostasien. Fossilfynd visar att båda grupperna hade en större utbredning i det förgångna.

Foto ovan, ett av Sulawesis spökdjur (pixabay).

Källor:
1. http://www.newscientist.com/gallery/new-species
2. http://www.livescience.com/animals/091122-deep-sea-creatures.html
3. http://www.physorg.com/news198309766.html
4. http://www.newscientist.com/gallery/dn19531-new-species-discovered-in-papua-new-guinea
5. http://www.physorg.com/news173077245.html
6. http://www.physorg.com/news/2010-12-lemur-big-feet-tongue-size.html
7.  http://www.newscientist.com/article/dn19738-zoologger-a-primate-with-eyes-bigger-than-its- brains.html
8. http://sv.wikipedia.org/wiki/Dv%C3%A4rgsp%C3%B6kdjur

Läs mer om nya arter i
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/nya-arter-av-sj%C3%A4lvlysande-svampar
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/m%C3%A5nga-nyuppt%C3%A4ckta-arter-i-himalaya
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/lungl%C3%B6s-groda-och-v%C3%A4rldens-l%C3%A4n gsta-insekt
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/nytt-akacietr%C3%A4d-uppt%C3%A4ckt-i-afrika
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/p%C3%A4lskl%C3%A4dd-krabba-fr%C3%A5n-havsdju pen
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/nyuppt%C3%A4ckt-d%C3%A4ggdjur-med-m%C3%A4rk liga-sl%C3%A4ktf%C3%B6rh%C3%A5llanden
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/vanlig-padda-p%C3%A5-djupt-vatten