Lemur och spökdjur

Nya arter upptäcks ständigt. Ofta rör det sig om insekter eller andra småkryp. Nyupptäckta arter i havsdjupen har på senare tid fått stor uppmärksamhet med många överraskande livsformer, då forskarna får alltmer förfinade tekniker att studera livet på allt större djup. Ofta  rör det sig dock av varianter av redan kända djurslag. Men anpassningen till … Fortsätt läsa Lemur och spökdjur