Fiske för hungriga snömakaker

När snömakakerna (Macaca fuscata) i Kamikochi-dalen i de japanska alperna får det svårt att hitta föda om vintern, fiskar de öring för sitt uppehälle. Den slutsatsen drar en grupp forskare i en nypublicerad forskningsstudie, i vilken man undersökt djurens avföring.

Öringen hittar makakerna i grundvattenmatade vattendrag som håller en medeltemperatur av + 5̊C. Där kan de förutom öring även hitta blötdjur och insekter som lever på flodstränderna, för att öka ut sin vinterdiet. Snömakakernas naturliga föda består av frukt, frön, löv och blommor, ibland även av svamp och ryggradslösa smådjur.

Andra grupper av japanska makaker har det lättare vintertid, då de kan utöka sina livsområden för att söka föda. Men dessa “bergs-snömakaker”, som dessutom lever i täta populationer, måste övervintra i ett extremt hårt klimat. Kamikochi, där de lever, ligger djupt inne i en dal där bergen runtomkring är för höga för aporna att ta sig över.

Men på grund av ett flöden från varma källor, samt rikligt med grundvatten som kommer upp till ytan, fryser många av vattendragen i dalen inte till is. Vilket innebär att flera sötvattensdjur kan leva i strömmarna, och makakerna på så sätt få en betydelsefull resurs för sin överlevnad.

Källor:
https://phys.org/news/2021-11-monkeys-fishing-survive-harsh-japanese.html
https://www.nature.com/articles/s41598-021-01972-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Kamik%C5%8Dchi

Foto ovan: Kamikochi-dalen (pixabay)

Makaker är klassificerade i ett tjugotal olika arter, med rika anpassningsmöjligheter till olika levnadsmiljöer (foton, pixabay).

Läs mer om makaker

Snömakaker saltar potatis

Fiskande makaker

Variationsrika makaker

Att se sig själv i spegeln