Spökdjur med ultraljud

Mångfalden är stor i skapelsen, inte sällan inom en och samma djurgrupp. Ett exempel på detta är de så kallade spökdjuren, en liten primat i den sydostasiatiska övärlden. Spökdjuren eller tarsier, är indelade i några olika arter med vissa variationer dem emellan.

En art som skiljer sig från övriga spökdjur i synnerhet när det gäller att kommunicera är det filippinska spökdjuret. Forskarna har trott att de varit helt tysta, då man inte uppfattat några ljud ifrån dem. Men nu har forskarna upptäckt att djuren kommunicerar med ultraljud, med långt högre frekvenseer än vad människan kan uppfatta. Forskarna noterade att spökdjuren ibland öppnade munnen, utan att några ljud hördes. Efter att djuren testats med speciella ljuddetektorer spelades deras läten upp på mycket långsam hastighet, och forskarna har på så sätt lyckats höra hur djuren låter. Även andra primater har noterats öppna munnen utan att forskarna hört några ljud. Det öppnar för tanken att även andra primater använder ultraljud vid vissa tillfällen.1 – 3

Spökdjuren eller tarsier tillhör de minsta primaterna. Mest markant hos dem utseendemässigt är de stora ögonen. Det filippinska spökdjuret sägs ha djurvärldens största ögon i förhållande till kroppsstorleken. De största arterna blir ca 16 cm, förutom svansen som blir 13-28 cm lång, beroende på art. Extra litet är dvärgspökdjuret som återupptäcktes för några år sedan på södra Sulawesi. Man hade då trott att arten var utdöd, då ingen (så långt man känner till) sett den på 80 år, efter att den först  upptäcktes. Dvärgspökdjuret är knappt en decimeter lång, förutom svansen, och väger knappt 60 gram.4

I forntiden har djurgruppen haft en betydligt större utbredning än idag. Idag lever de som tidigare sagts endast i den sydostasiatiska övärlden. Men fossilfynd har gjorts även på andra platser i Asien, så ock i Nordamerika och Europa. 5

Källor:
1. http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/early/2012/01/27/rsbl.2011.1149.abstract?sid=9 80b547c-d3a5-4e4b-a1db-89b730ee4503
2. http://www.physorg.com/news/2012-02-tiny-primate-ultrasound.html
3. http://www.newscientist.com/article/dn16078-reallife-gremlin-rediscovered-in-the-wild.html
ev ha med som källa – http://sv.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B6kdjur
4. http://www.newscientist.com/article/dn16078-reallife-gremlin-rediscovered-in-the-wild.html
5. New Scentist 1999 vol 164 okt 23 sid 22.

Foto ovan, pixabay