Rovdinosaurier var ganska ofarliga

Var Allosaurus asätare, och ingen rovdinosaurie, vilket varit den mest förhärskande teorin under lång tid ? Det frågar sig några forskare i en nypublicerad studie.1-2

Allosaurus tillhörde de så kallade theropoderna, samma grupp som Tyrannosaurus rex, som den kan sägas vara en mindre variant av. En väldig bjässe likväl, som kunde bli upp till tolv meter lång och väga bortåt fyra ton. Teorin om Allosaurus som asätare är nu inte helt ny, då de studier som gjorts av fossilen visar att såväl dess skalle som tänder var relativt sköra.

Enligt den nya studien hade Allosauren därtill alltför dåliga syn, för att vara en skicklig rovjägare. Den binokulära synen, så kallad kikarsyn, uppges varit 15 % av ett nutida lejons och 30% av den hos Tyrannosaurus rex.

Även T rex föreslås numera som asätare av flera forskare, kanske främst av den kände dinosaurieforskaren Jack Horner. Horner grundar detta bland annat på luktsinnet hos T rex, då studier visat att T rex förmodligen kunde lukta sig fram till döda djurkroppar långväga ifrån. Horner jämför luktsinnet med gamens, som sägs kunna känna lukten av ett kadaver på 25 mils avstånd. Horner visar också på att studiet av benen hos T rex inte varit effektiva nog för att för att springa och jaga ifatt ett byte – utan att långdistans-promenader passat betydligt bättre.3

Det sistnämnda understöds av en biomekanisk kalkyl över sprinterförmågan hos T rex, vilken gjorts av ett par andra forskare, och som visar att T rex saknade den styrka som krävs för att ett djur i den storleksordningen ska orka springa. En stilla promenadtakt på högst fem meter per sekund skulle T rex orkat presterat efter deras beräkningar.4 – 5

Som ofta sker visar seriös forskning på andra och trovärdigare resultat än dem vi får se på film och läsa om i populära media.

Källor:
1. https://phys.org/news/2021-08-giant-jurassic-dinosaur-allosaurus-scavenger.html
2. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304380021002611?via%3Dihub
3. Horner o Lessum “The Complete T-Rex”, Simon och Shuster 1993.
4. https://www.nature.com/articles/415971a.pdf
5. https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.295.5560.1620

Foto ovan, rekonstruktion av Allosaurius på Carnegie Museum i Pittsburgh, USA.

Läs mer om Allosaurus, T rex och theropoder

Var T rex ett hemskt rovdjur?

Dinosaurier, dinosaurier, dinosaurier…

Fjädrarna ryker för T rex

Lythronax från Laramidia

Dinoklor för att döda?