Dinosaurier, dinosaurier, dinosaurier…

Överallt hittar man dem – dinosauriefossilen! Att man hittat dem på samtliga kontinenter är känt sedan länge. Numera är det enskilda länder där man inte hittat dem tidigare, som lyfts fram i vetenskaps-länkarna. Bland de senaste länderna som nämnts är Saudiarabien och Malaysia. Det är inte utan att man med spänning ser fram emot vilket land det blir härnäst!

I Malaysia är det visserligen bara en tand som hittats, men det visar ändå att dinosaurier levt även här en gång i tiden. Tanden är 23 millimeter lång och klassificerad som en Spinosaurus-tand. Fossil från Spinosaurus har tidigare hittats i Nordafrika. Forskarna beräknar att denna dinosaurie kunde bli ca 15 meter lång, och hade ett långsmalt nosparti liknande krokodilens. Det nya fyndet visar att Spinosaurus haft en betydligt större spridning än vad forskarna hitintills känt till.1

Fynden från Saudiarabien är kanske lite extra intressanta för oss här i Sverige, då även svenska forskare (från universitetet i Uppsala) fanns med i det internationella forskarteam som upptäckte dem. Det man i första hand hittat här är några tänder från någon therapod, den dinosauriegrupp dit bland annat T rex räknas, samt svanskotor från en Titanosaur, en så kallad sauropod bland vilka de allra största dinosaurierna fanns.2-3 

Källor:
1. http://phys.org/news/2014-02-malaysian-dinosaur-fossil.html
2. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0084041
3. http://phys.org/news/2014-01-dinosaurs-saudi-arabia.html#inlRlv

Foto ovan, pixabay.