Fjädrarna ryker för T rex

De flesta av oss har nog sett dem – illustrationerna på T rex, med uppfluffade fjädrar över kroppen. Visserligan följs de ofta med frågor om funktionen hos denna tilltänkta fjäderdräkt. Då tanken på T rex flygande högt över – förlåt, höll på att skriva hustaken – nog känns ganska löjeväckande, för såväl forskare som gemene man. Men – bilder letar sig lätt in i medvetandet, så genom dessa bilder är ändå fröet sått, med fjädertäckta T rexar som sanning.

Men vad är då sanningen bakom dessa bilder? Vad säger fossilen som är de säkraste korten, när det gäller att hitta fakta kring utdöda djur? Detta är frågor som även några forskare ställt sig,  och bestämde sig för att söka ledtrådar på bästa tänkbara platsen – fossila T rex-skinn. Nu finns det bara ett sådant att tillgå, vilket finns bevarat på Houston Museum of Natural Science i Texas. (Se foto i Nature-referensen.) Detta skinn undersöktes således noggrannt av forskar-teamet. Men inga tillstymmelser till fjädrar hittades, utan enbart fjäll på det tämligen släta skinnet.

Forskarna analyserade även skinn-avtryck från andra varianter av T rex, som Albertosaurus och Gorgosaurus. Men precis som hos Wyrex, som dinon i Texas kallas, kunde forskarna inte hitta några fjädrar, utan enbart fjäll. Vilket får forskarna att dra slutsatsen att de fakta man har klart visar att T rex var klädd i en alltigenom fjälltäckt hud.

Och inte heller tycktes behöva en värmande isolering av små fjädrar närmast kroppen.Vilket en del forskare föreslagit, som den funktion som T rex´s fjädrar kan ha haft. De fjädrar som alltså inte fanns, utan då är vi inne på fantasins och spekulationens område.

Bild ovan,  pixabay