Mer än kött i neandertalarens kost

Neandertalmänniskan uppehöll sig, under kortare eller längre tid, i närheten av Gibraltar. Det visar många olika slags fynd därifrån. Från fynden inuti grottorna kan man bland annat se vilka kostvanor de människor som uppehöll sig här hade.

Bland fynden finns ben från kustlevande däggdjur som hjortar, vildsvin och vildgetter. Men det finns även ben från sälar, delfiner och rester från fisk och mollusker.1-2 Tanken på att jaga och kanske även äta delfiner ter sig främmande för oss idag, med tanke på delfinens status. För forntidens människor såg det förmodligen annorlunda ut. Beträffande säljakten debatteras idag dess vara eller icke vara, men vi känner alla till dess betydelse för dem som lever i arktiska områden.

Utifrån fynden i Gibraltar tror forskarna att såväl de neandertalare som levde där som i andra kustområden (som Iberiska halvön) jagade både säl och delfin. På sälbenen finns tydliga tecken på att dessa skrapats och bearbetats med verktyg som tillverkats av människor. Detta saknas på delfinbenen, vilket får forskarna att fråga sig om möjligen enbart fettet användes från dessa. Att fånga dessa rörliga havsdjur kräver sin man, även om fångsten kan ha skett i närheten av stränderna. Forskarna menar att fynden av säl- och delfinben ger en bild av neandertalmänniskan som en intelligent och anpassningsbar jägare, förr än en ”gnagande vilde”.

Flera studier under senare år har visat att forntida människor valde sin föda ur havet betydligt tidigare i historien än vad man tidigare trott. Det finns inga skäl att tro annat än att detta gällde även neandertalarna, under de tidsperioder de levde nära havet. Även då de levde längre inåt land, vilket ofta var fallet, kan man förmoda att de hämtade fisk och annat ätbart ur sjöar och vattendrag.

Det finns även flera olika forskningsstudier som visar att neandertalmänniskan använde växter i sin kosthållning, vilket ter sig ganska naturligt. Inte minst hos en folkstam som ofta levde under knappa förhållanden i slutet av istiden. Förmodligen blandade även Gibraltars neandertalare olika slags ätliga växter i den varierade kost som fynden ovan visar att de åt.

Källor:
1. http://www.pnas.org/content/early/2008/09/19/0805474105.abstract
2. http://www.newscientist.com/article/dn14784-neanderthals-feasted-on-seals-and-dolphins.ht ml?DCMP=ILC-hmts&nsref=news2_head_dn14784
3. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1016868108

Bild ovan, Gibraltar (pixabay)

Läs mer om neandertalmänniskans kostvanor

Mat och medicin för neandertalarna

Äldsta fynden av neandertalarnas havskost

Hälsokost för neandertalare!

Blandkost hos neandertalarna

Lax för neandertalarna!

Forntida djuphavsfiske

Gröt och grönsaker i neandertalarnas kost