Guldskatt vid Tempelberget

En medaljong i massivt guld med centrala, judiska symboler hittades för en tid sedan vid tempelberget i Jerusalem. Forskarna tror att medaljongen, som mäter tio cm, är ett ornament till en torahrulle. Det är i så fall det äldsta ornament för en torahrulle som hittats vid arkeologiska utgrävningar. Symbolerna på medaljongen föreställer menoran, torahrullarna och shofar-hornet.

Tillsammans med medaljongen fann arkeologerna ett stort antal guld- och silverföremål, som mynt och smycken. Enligt arkeologerna är en guldskatt av den här digniteten en upptäckt man bara gör en gång i livet. Föremålen tros ha gömts undan här i början av 600-talet, under den så kallade bysantinska eran. Det var under en kort period i landets historia, som perserna erövrade Jerusalem och styrde landet. De mynt som nu hittats är präglade med bilder på bysantinska kejsare.

En del av det nu upphittade fyndet var omsorgsfullt gömt under marken. En annan del av fyndet tycks ha lämnats i all hast, då föremålen nu hittades kringspridda i ett av husen. Fyndet av guldskatten är ett i raden av betydelsefulla fynd, som gjorts i området. Flera av dessa fynd relaterar till de israeliska kungarna David och Salomo, och dateras till tiden för deras regeringsperiod.

Tillbaka till medaljongens symboler så har dessa haft central betydelse genom Israels historia, och har så än idag. Utan att gå in för djupt på symboliken var det Mose som fick det ursprungliga uppdraget att tillverka menoran, den sjuarmade ljusstaken – ett tecken på gudsnärvaron. Först för tabernaklet under ökenvandringen, för att sedan intstalleras i Jerusalems tempel. Idag är den ursprungliga ljusstaken försvunnen, men Israel har tagit upp den som en nationalsymbol. En fem meter hög kopia i brons står idag utanför Knesset, och en bild av den finns på det nutida Israels statsvapen. Den ursprungliga menoran var tillverkad i solitt guld.

Shofar är ett musikinstrument, som enligt reglerna helst bör tillverkas av hornet från en vädur. Genom historiens gång har det använts för att sammankalla folket, och för att pålysa viktiga händelser. Idag används det i första hand vid det judiska nyåret Rosh hashana, och vid Jom kippur, försoningsdagen.

Torahns innehåll är detsamma som i våra biblars Moseböcker. Torah är ett hebreiskt ord, som betyder undervisning, nämligen Guds undervisning. Skrifterna finns nedtecknade på pergamentrullar och förvaras i synagogor världen över, som deras heligaste föremål.

Källor:
http://phys.org/news/2013-09-israeli-archaeologist-ancient-treasure-trove.html

The Ophel Treasure

Foto, Wikipedia