Ljusalstrande insekt i bärnsten

En ljusalstrande insekt har hittats i de fossilrika burmesiska bärnstensfyndigheterna.

Förmågan att alstra ljus, så kallad bioluminiscens, har givetvis numera gått förlorad hos fossilet. Men ett välbevarat lysorgan hos insekten visar att den alstrade ljus då den levde.
Insekten har fått det vetenskapliga namnet Cretophengodes azari, och klassificeras till överfamiljen Elateroidea, där bland annat nutida lysmaskar och eldflugor ingår.

Bioluminiscens är vanligast bland havslevande organismer, men förekommer även bland landlevande, som vissa svampar, spindeldjur, skalbaggar och några få däggdjur. Det sista av de däggdjur ljusalstringen upptäcktes hos var näbbdjuret.

Att även forntida organismer var utrustade med bioluminiscens visar den nyupptäckta insekten i burmesisk bärnsten.

Källor:
https://phys.org/news/2021-01-amber-encased-fossil-evolution-bioluminescent-insects.html
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2020.2730
https://en.wikipedia.org/wiki/Elateroidea

 

Nutida eldflugor, foton pixabay.

Läs mer om bioluminiscens

Nya arter av självlysande svampar

Näbbdjuret lyser med sin närvaro

Blinka lilla stjärna…

Hur krillen lyser