Humlor ovanför Mount Everest

Humlor har kapacitet att flyga högre än Mount Everest, upp till 9000 meters höjd. I varje fall några hanhumlor vana vid höga höjder, vilket några forskare visat i en studie.

Forskarna i studien fångade in sex humlor av arten Bombus impetuosus, vilka lever i asiatiska bergsområden – bland annat Himalaya. De insamlade exemplaren hämtades från en höjd av 3250 meter i Sichuan-provinsen i Kina. Forskarna placerade dem sedan, en åt gången, i en särskild kammare, utrustad för experimentet. När humlorna började flyga reducerades atmosfärstrycket i kammaren, i sektioner av 500 meter och uppåt.

Alla humlor utom en klarade av en simulerad höjd på 8000 meter, och två av dem klarade 9000 meter. För att uppnå detta flaxade inte humlorna mer med vingarna än vad de normalt gör på lägre höjder. Utan istället ökade de vinkeln på sina vingrörelser genom att röra dem längre, såväl bakåt som framåt. Den större räckvidden kompenserar då för det sjunkande lufttrycket. (Huruvida honhumlorna, som har kortare vingar och därmed sämre räckvidd, klarar lika höga höjder har forskarna ännu inte gjort någon studie om.)

Ingen dålig flygkapacietet av en insekt om vilken det sägs att den inte borde kunna flyga. Men just det är förstås bara en myt.

Källor:
http://news.sciencemag.org/biology/2014/02/scienceshot-bumblebees-capable-flying-higher-mount-everest
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2013.0922

Humlor i Västerbotten, Sverige.  (Foton: Gunnel Molén)

Läs mer om humlor

Stadigt fäste för humlefötter

Humlor och elektriska fält

Humlor flyger

Hole in one – för humlor

Humlor använder redskap