Humlor använder redskap

Listan med olika slags djur som använder redskap blir allt längre. Det gäller såväl däggdjur som  fåglar, blötdjur och fiskar. Även insekter har setts använda redskap. Ett exempel är sandsteklar som setts plocka upp småstenar för att täcka över ingången till sina bon.

Och nu kan även humlor läggas till listan. En forskningsstudie har nämligen visat att de kan lära sig att dra i ett snöre för att komma åt sockervatten. För att sedan förmedla kunskapen vidare till andra.

Nåja, nu räknas inte det där med snöret riktigt som redskap, då snöret sitter fast i en blomma med sockervattnet. För att räknas som redskap i strikt bemärkelse ska det vara ett fristående redskap. Men studien ses ändå som intressant bland forskarna, som ser det som överraskande flexibilitet i humlors beteende.

Källor:
http://www.sciencemag.org/news/2016/10/hints-tool-use-culture-seen-bumble-bees
http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002564#sec023

https://www.youtube.com/watch?v=3ZVFsbiC7gU[img_assist|nid=797|