Humlor använder redskap

Listan med olika slags djur som använder redskap blir allt längre. Det gäller såväl däggdjur som  fåglar, blötdjur och fiskar. Även insekter har setts använda redskap. Ett exempel är sandsteklar som setts plocka upp småstenar för att täcka över ingången till sina bon. Och nu kan även humlor läggas till listan. En forskningsstudie har nämligen … Fortsätt läsa Humlor använder redskap