Spindlar med smak för växter

Att spindlar är insektsätare lär alla vara överens om. Det är just så man tänker på dem, med flugor och andra småkryp som fastnat i deras nät.

Men nu visar en studie att spindeldieten är betydligt innehållsrikare än så. Att nektar och pollen är vanligt som växtföda bland många spindelarter, och att blad och andra växter bryts ned genom enzymer, som finns i spindlarnas matspäjlkningssytem. Det gäller särskilt hoppspindlar och nätbyggande spindlar. Växtätande spindlar har hittats på alla kontinenter, utom på Antarktis.1, 2

Hitintills har forskarna dock enbart funnit en spindelart som livnär sig så gott som helt på växter. Det är en en hoppspindel i Mexiko – Bagheera kiplingi – som mestadels äter proteinrika växtdelar från acaciaträdet.3, 4

Men spindelriket är långt ifrån utforskat. Det visas inte minst genom att den nu sistnämnda spindeln upptäcktes för knappt tio år sedan. Och att det tills helt nyligen varit okänt hur pass vanligt det är med växtföda bland spindlar.

Källor:

1. https://www.sciencenews.org/blog/wild-things/spider-diet-goes-way-beyond-insects

2. http://www.burkemuseum.org/blog/myth-spiders-only-%E2%80%9Csuck-juices%E2%80%9D-prey

3. http://phys.org/news/2009-10-herbivory-spider.html

4. http://ac.els-cdn.com/S0960982209016261/1-s2.0-S0960982209016261-main.pdf?_tid=18554014-fbf1-11e5-831e-00000aab0f6c&acdnat=1459945041_26f725d26dcbd9b8be6eac55f13322ce

IMG 0297IMG 0510

Foton: Gunnel Molén