Gavialen – utrotningshotad forntidsjätte

När kvarlevorna från några gavialer nyligen hittades i sydöstra Kina, fick det forskarna att syna dem lite extra noga. Gavialer i Kina – och inte för längre sedan än under Kinas bronsålder? 1-2

De kinesiska kvarlevorna har daterats till cirka 3000 år. Muntliga berättelser från området gör också gällande att gavialen sågs där för ca 500 år sedan. Gissningsvis tror forskarna att dessa krokodildjur kan ha levat kvar där till för ca 300 år sedan. Idag lever gavialen (Gavialis gangeticus) till största delen endast i några större indiska floder. Då den är starkt hotad föds den även upp i naturreservat i Nepal, och I andra skyddade områden.

Gavialen tycker om slingrande floder med djupt, strömmande och relativt klart vatten. Den är ett utpräglat vattendjur, mer än andra krokodiler, och lämnar sällan vattenbrynet. Likt andra reptiler lägger gavialen ägg, vilka grävs ned i en grop högt upp på flodbrinken. Trots att honan sedan försöker vakta äggen hinner många av dem rövas bort av andra djur, eller dränkas vid högvatten. Drygt två månader tar det för äggen att kläckas. Ungarna är då bortåt 40 cm långa, med svansen aningen längre än kroppen.

Gavialens största kännetecken lär vara dess speciella ansiktsform. Den har har liknats vid en stekpanna, med sitt långsmala, utsträckta nosparti på sitt runda, platta huvud. Tänderna är långa och spetsiga. Trots sin imponerande längd, på bortemot sex meter utgör gavialen inget hot mot människan. (Enstaka individer har mätts upp till ännu större.) Däremot må alla små fiskar ta sig i akt när denna jätte lurar i vassen. Småfisk utgör nämligen gavialens huvudföda. Smärre djur och fåglar kan också slinka ned, men några angrepp på större individer är inte de långa, smala käkarna lämpade för.3-5

Födan söndermals i den med kraftig muskulatur försedda magen, med hjälp av grus och stenar. Ett förfarande de delar med andra krokodildjur, då krokodilernas tänder inte är lämpade för att tugga. Några större matvrak är nu krokodiler inte. En gång i veckan ungefär tror forskarna att de flesta krokodiler äter. De krokodiler som fångas har ofta helt tomma magar.

Sin speciella ansiktsform har gavialen burit med sig från fornstora dagar, därom vittnar fossilen. Fossila kvarlevor från gavialer har hittats i bland annat Indien, Myanmar, Thailand och ön Java i Indonesien.6-8 De flesta dateras till pliocen- och pleistocen, men har även hittats djupare ner i lagren. Ett exempel är en fossil gavial från oligocen, i Puerto Rico.9 Även i Sverige, i Skånes limhamnskalksten, har forskarna hittat fossila rester av en gavialliknande krokodil. Den är dock insorterad under egentliga krokodiler.

Tillbaka till den gavial, vars kvarlevor nu hittats i Kina, hade den en beräknad längd på ca sex meter. Sitt vetenskapliga namt Hanyusuchus sinensis, har den fått efter Han Yu (768 – 824), en kinesisk poet och statsman (768 – 824).

Källor:
1. https://phys.org/news/2022-03-gharial-china-bronze-age-history.html
2. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2022.0085
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Gharial
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Gavialoidea
5. https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/gavialis
6. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02724631003617910
7. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0044541
8. http://digimorph.org/specimens/Gavialis_gangeticus/
9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2176176/
10. https://en.wikipedia.org/wiki/Hanyusuchus

Foto ovan, pixabay

Gavialen är ett utpräglat vattendjur och lämnar sällan vattenbrynet (foton, pixabay).

Sin speciella anskiktsform har gavialen burit med sig från fornstora dagar, därom vittnar fossilen. Fossil från gavialer på Carnegie Museum i Pittsburgh, USA (foto, Molén).

Läs mer om krokodildjur

Surfande krokodiler

Fisk och krokodiler i Sahara

Fruktälskande alligatorer

Krokodiler äter växter = sant!

Grottkrokodiler

Surfande krokodiler

Krokodiler i Sahara