Spindelnät förmedlar ljud!

Spindelväv har länge legat till grund för mången forskningsstudie. Allt fler unika egenskaper upptäcks därmed hos spindeltråden, som vid en snabb anblick kan ses som ganska oansenlig.

I en av de senaste studierna upptäckte forskarna, att det silke som spindelnätet vävs av, är så känsligt att det kan plocka upp ljudvågor i luften. Studien gjordes på brospindlar (Larinioides sclopetarius), där forskarna spelade upp olika insektsljud på tre meters avstånd från spindlarna. Trots att ljuden spelades upp med väldigt låg volym från mini-högtalare reagerade spindlarna snabbt, och på olika sätt beroende på om ljudet lät som ett bytesdjur eller något hotande.1-2

Forskarnas intresse för spindeltråden gäller inte minst inom biomimetikens område – det forskningsområde där man avsiktligt studerar naturen, för att sedan överföra lärdomarna till mänsklig ingenjörskonst. Intresset har varit särskilt stort då man vill ersätta vävnad i människokroppen, men även för andra ändamål inom det medicinska området.

För några år sedan lyckades också några svenska forskare att uppfinna en fungerande metod, där de tillverkat kilometerlånga trådar som liknar spindeltråd. Materialet är biologiskt nedbrytningsbart och tolereras av människokroppen.3

Källor:
1. https://phys.org/news/2022-02-spider-web-capabilities.html
2. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.10.17.464740v2
3. https://www.slu.se/ew-nyheter/2017/1/nu-kan-vi-spinna-konstgjord-spindeltrad/

Foto ovan, pixabay

Läs mer om spindeltråd och -väv och dess unika egenskaper

Den unika spindeltråden

Protein i spindelväv

Spindeltråd i kampen mot cancer

En gång spindel alltid spindel

Äldsta spindelväven

Spindlar i luft, på land och i vatten