Krokodiler i Sahara

Sahara har inte alltid varit den heta öken den är idag. Radarsatelliter har lokaliserat uttorkade sjöar och floder, som inte syns på vanliga foton. Fossil och hällristningar från krokodiler och andra djur, som fordrar annat klimat än dagens Sahara, är andra indikationer att här tidigare fanns ett helt annat klimat.1

I västra Sahara finns än idag några ihopkrympta sjöar kvar med levande krokodiler. Det upptäckte en grupp tyska zoologer, som för några år sedan gjorde en reptil-expedition i området. På flera meters djup i en stor bergsplatå, fylld av sprickor och hålrum, fann de några nilkrokodiler i en underjordisk sjö.2, 3

Krokodilerna var dock mindre, ca två meter långa, än sina fränder i Nilfloden där de största exemplaren kan bli upp till fem och sex meter långa. Att Saharas krokodiler är mindre är en indikation på att de levt isolerade för en tid. Det faktum att de ändå finns kvar visar dock att den tid inte var alltför avlägsen, då floder och vattedrag gjorde det möjligt för krokodiler att leva i ett större område.

Det fuktigare och gröna klimat som rådde i forntiden bör ha gjort det betydligt lättare för kringvandrande folkstammar att passera Saharaområdet till fots, än vad det är idag.4 De talrika hällristningarna tillsammans med större begravningsplatser och andra arkeologiska fynd visar att människor också slog sig ner och bodde här mer permanent.5, 6 Idag är större delen av Sahara obeboelig och öde, och bosättningarna i stort sett begränsade till oaserna.

Källor:
1. http://sv.wikipedia.org/wiki/Sahara
2. Science 2000 vol 287 sid 1199.
3. Oryx 2008 vol 42 nr 2 sid 292-295.
4. PNAS 2008 vol 105 sid 16444-16447.
(http://www.pnas.org/content/105/43/16444.full.pdf+html?sid=da2065ae-bef9-48a2-9110-efd 4cf48d80a)
5. http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0002995

Foto ovan, pixabay