Flygkunniga flygödlor

Huruvida de forntida stora flygödlorna kunde ta till luften och flyga eller ej har länge diskuterats bland forskarna. Flera olika tester med modeller och datasimuleringar har gjorts, och olika teorier har lagts fram på hur det skulle varit möjligt. Några forskare har helt sonika placerat dem på marken.

Det har hävdats att exempelvis den största flygödlan man hittat fossil efter (Quetzalcoatlus northropi) med en beräknad vikt på bortåt 550 kg, helt enkelt var för tung för att kunna flyga. Och så har slutsatsen dragits att de största exemplaren tappat flygförmågan någon gång under evolutionens gång. Även om alla inte är eniga, ställer sig flera forskare tveksamma till att de skulle haft möjlighet att flyga likt nutida fåglar.

Detta håller ett par amerikanska forskare med om i en nyligen framlagd forskningsrapport. Men hävdar samtidigt att dessa så kallade pterosarier inte hade några problem med att flyga. De använde helt enkelt en egen teknik då de skulle lyfta från marken till högre rymder. Anatomin hos de flygande reptilerna var helt annorlunda mot dagens fåglar, med bland annat starkare ben och massivt skelett.

Enligt forskarna bakom studien lyfte dessa stora flygödlor på alla fyra. Först gjorde de något liknande ett stavhopp över vingarna med hjälp av benmusklerna, för att sedan ta sig upp i luften med hjälp av de kraftfulla armmusklerna. (En liknande metod använder dagens vampyrfladdermöss.) Väl uppe i luften kunde de flyga över stora avstånd, även över vida kontinenter. Inte ens de största flygödlorna som Quetzalcoatlus behövde vara markbundna mer än de själva ville.

Men – fossil från forntidens stora flygödlor är tämligen sparsamt, och andra forskare ställer sig tveksamma till studien. Forskarna bakom studien menar dock att de fossil man har är de mest betydelsefulla för deras beräkningar. Till pluskontot att de stora flygödlorna varit flygkunniga kommer den forskning som visar på att såväl lufttrycken som atmosfären var annorlunda tidigare i historien.

Källor:
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0013982
http://www.physorg.com/news/2010-11-prehistoric-winged-beasts-pole-vaulted-flight.html
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/11/large-size-didnt-keep-pterosaurs.html?ref=h
http://www.nature.com/nature/journal/v434/n7031/abs/434292a.html

Läs mer om flygödlor i
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/unikt-vingmembran-hos-fossil-flyg%C3%B6dla
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/j%C3%A4tte-flyg%C3%B6dla-fr%C3%A5n-brasilien