Forntida snabblunch

En flygödla hade just svalt en fisk, som fortfarande var på väg genom strupen. Då hoppade en större fisk upp ur vattnet och högg tag i flygödlans vinge. Men – just då begravdes alla tre under stora sedimentmassor och händelsen finns berättad i sten, in i våra dagar.

Nu har fossilen grävts fram i de fossilrika kalkstenslagren i tyska Solnhofen, där man bland annat hittat den så kallade urfågeln, Archaeopteryx. Flygödlan är klassificerad som en Ramphorhyncus, kanske den mest kända av de så kallade pterosaurierna (flygödlorna med lång stjärt). Den stora fisken är en Aspidorhychus – en numera förmodligen utdöd fisk, drygt halvmetern lång med långsmalt nosparti. Bland nutida fiskar liknar den mest bengäddor och bågfenor.

Nu är forskarna långt ifrån säkra på att denna Aspidorhynchus i första hand var ute efter den flygande reptilen. (Fiskens käkar sitter enbart i flygmembramet, inte i något ben.) Kanske var den också ute efter samma fisk som flygödlan först lyckade snappa upp? Det vi kan vara säkra på är att allt hände väldigt snabbt – därom vittnar fossilen.

Fossilen beskriven ovan är inte det enda från Solnhofens kalk-klippor, där Rhamphorhynchus är intrasslad med Aspidorhynchus. Forskarna har studerat fyra block där vingbenen ligger inuti fiskens käkar. Orsaken bakom varje enskilt fossil är oklart för forskarna – en teori man har är att flygödlorna av någon anledning dött och fallit ned i havet.

Det ser precis ut som det – flygödlorna har inte orkat flyga längre, fiskarna har kastat sig över dem när de fallit i havet, och sedan har alla snabbt begravts tillsammans. Med tiden har de stelnat till de kalkstensklippor, som rymmer så många olika olika slags fossil och därmed är en guldgruva för dagens palaeontologer.

Källor:
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0031945
http://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/2012/03/08/jurassic-fail-fish-accidentall y-snags-pterosaur-and-both-die/
http://en.wikipedia.org/wiki/Aspidorhynchus
http://simple.wikipedia.org/wiki/Rhamphorhynchus

Fossil av Rhamphorhynchus på Carnegie museum, USA (foto: Molén).