Katastrof med flygödleägg

Att hitta fossila ägg från flygödlor, så kallade pterosarier, är inte alldeles vanligt. Att hitta dem i tredimensionellt skick ännu ovanligare och allra sällsyntast är det att hitta embryon inuti äggen. Men på en nyupptäckt fyndplats i Kinas kritalager har forskarna nyligen hittat över 200 fossila pterosaurieägg, varav många i tredimensionellt skick och sexton med … Fortsätt läsa Katastrof med flygödleägg