Jätte-flygödla från Brasilien

På ett museum i Tyskland har forskarna identifierat en jättestor flygödla eller pterosaur. Fossilen kommer från ett område i nordöstra Brasilien, som är känt för sina rika fossil-lager. Fossilen har funnits på museet några år, men har inte identifierats förrän nu, då de var både fragmentariska och sönderbrutna. Flygödlan beräknas ha varit omkring en meter hög och haft ett vingspann på cirka fem meter.

Samma typ av flygödlor har tidigare hittats i Kina, men fyndet från Brasilien är det största i sitt slag. Andra arter av dessa forntida, flygreptiler var dock ändå större. De största exemplaren man hittat (Quetzalcoatlus och Hatzegopteryx) hade vingspann på 12-14 meter. Men det fanns även de som var betydligt mindre. De minsta var inte större än sparvar.

Den nyupptäckta pterosaurien från Brasilien hade begravts av sediment i, som man anger, “en stor vattensamling. Därav har den fått artnamnet Lacusovagus eller “sjövandrare”.

Källor:

  • http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/hampshire/7763797.stm
  • http://www3.interscience.wiley.com/journal/121526827/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0