Unikt vingmembran hos fossil flygödla

En unik vingkonstruktion har upptäckts hos ännu en forntida flygödla, en så kallad pterosaur, vars fossil hittats i Mongoliet. Fibrerna i vingmembranet, som var ovanligt välbevarat, innehåller ett komplext mönster som inte hittats hos något nutida djur. Forskarna tror att den unika membranstrukturen kan ha förbättrat och förfinat flygkapaciteten hos vissa flygödlor.1 – 3

Liknande fibrer har tidigare hittats hos fossila flygödlor. Men då fossilen varit ofullständiga har man trott att de uppstått då mjukvävnaderna var på väg att förstöras. Ibland har de felaktigt tolkats som fjädrar eller så kallade “protofjädrar”.

Den välbevarade flygödlan hittades i ett skifferblock, tillsammans med fossila skaldjur och aska. “Den måste ha begravts snabbt efter att den dött, kanske av en flod eller i en sjö. Annars skulle den mjuka vävnaden snabbt ha ruttnat bort och förstörts”, säger en av de forskare som publicerat fyndet. Den snabba begravningen och askan, tillsammans med rikliga fossilfynd i området, tyder på en naturkatastrof med såväl översvämning som vulkanisk aktivitet.

För övrigt kan nämnas om flygödlan från nutida Mongoliet att den fått det vetenskapliga namnet Jeholopterus ninchengensis. Vidare att vingarna var stora i förhållande till kroppen, med ett 90 centimeters brett vingspann till en 30 centimeter lång kropp. Att klorna var täckta med långa, hårda höljen, vilket tyder på ett liv (åtminstone delvis) i träden. Och att små tunna tänder, i den för övrigt breda skallen, tyder på att Jeholopterus levde på insekter.

Unika vingkonstruktioner, vid en jämförelse med både utdöda och levande djur, har tidigare hittats hos ett par olika flygödlor. En av dessa, Coelurosaurus jaekeli, har man hittat flera fossil av i några övergivna, tyska koppargruvor. Forskarna funderar dock över om dessa vingar enbart fungerade för glidflykt.4 – 5

En annan flygödla, benämnd Sharovipteryx mirabilis, är bara känd från ett enstaka fossil från central-asiatiska Kirgistan. Även denna tros ha varit en glidflygare, och det unika här består i att vingmembranen var fästa vid bakbenen. Hos andra flygande arter är de fästa vid frambenen. Om det suttit något mindre flygmembran vid frambenen är ingenting sådant bevarat hos fossilen.6

De unika vingkonstruktioner som hittats hos dessa flygödlor, tillsammans med komplexiteten hos många andra fossil, pekar på att den biologiska mångfalden var större i det förgångna än den är idag.

Källor:
1. http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2009/07/31/rspb.2009.0846.abstract?sid= 70663276-eb5e-4d8f-99d5-4ecf771eb5cc
2.http://news.nationalgeographic.com/news/2009/08/090804-pterosaurs-wings-fossil-hairs.ht ml
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Jeholopterus
4. Science 1997 vol 275 sid 1419 – http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/275/5305/1450
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Coelurosauravus
6. New Scientist 2006 vol 190 apr 1 sid 16 –
http://www.newscientist.com/article/mg19025453.400-extinct-lizard-flew-on-delta-wing-like- a-fighter-jet.html