Gammal fossil skog med nutida rötter

I en nedlagd gruva i Cairo, i delstaten New York USA, har forskarna upptäckt ett utbrett fossilt rotsystem. Studiet av rötterna visar att de tillhört tre olika typer av träd, bland annat Archaeopteris, ett släkte tillhörigt de forntida, stora fröormbunkarna.1 – 3 Fossil med upp till meterlånga blad av Archaeopteris är sedan tidigare kända från Irland och från arktiska trakter, som exempelvis från Björnön söder om Svalbard. 4-5

Enligt forskarna har fossilen i Cairo ett högst avancerat rotsystem som i allt väsentligt är jämförbart med dem hos nutida fröväxter. Samma forskarteam, som gjort dessa upptäckter, hittade för några år några andra trädfossil i Gilboa, New York, enbart 40 km från den nyupptäckta platsen i Cairo. 6

Fyndplatsen i Gilboa var känd redan från slutet av 1800-talet, då några fossila stubbar där kom i dagen i samband med ett störtregn. Då bara stubbarna hittades den gången väckte det nyfikenhet i forskarvärlden över utseendet på de forntida träden. Över hundra år senare kom så i varje fall en del av svaret i form av ett par fossila träd där både, stammar, grenar och en hel trädkrona fanns bevarade. Höjden på träden beräknades till cirka åtta meter, och träden tros ha påmint om nutida ormbunksträd, kottepalmer eller andra palmer.

I sammanhanget ska kanske nämnas att fossila stubbar och trädstammar ofta hittas var för sig, då de transporterats iväg åt olika håll efter att träden brutits av – tydliga tecken på stora flodvågor vid en översvämningskatastrof. Märkligt nog tror en del forskare dock att stubbarna sittar kvar, rotade i marken på den plats de en gång i tiden växte. Något som inte ens förekommer vid dagens dammbyggen där stubbarna flyter upp. Forntidens ormbunks- och lummerväxter hade dessutom en helt annan typ av rötter, som flöt väldigt lätt och inte likadana rötter som exempelvis kottepalmar och andra palmer.

Enlig evolutionsteorin och den geologska tidsskalan är de fossila rötterna i Cairo daterade till 385 miljoner år, ungefär samma datering som fossilen i Gilboa.

Källor;
1. https://www.sciencemag.org/news/2019/12/scientists-have-discovered-world-s-oldest-forest-and-its-radical-impact-life
2. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960982219315696
3. https://www.sciencedaily.com/releases/2019/12/191219142820.htm
4. https://web.archive.org/web/20041210054209/http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/kerp/seite4.html
5. https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/141981/ajb214953.pdf;jsessionid=EF036850BD9E55F0D52B8D44D8057C0A?sequence=1
6. https://www.nature.com/articles/446861a.pdf

Översta/omslagsbilden: Det fossila maginnehåll från en dinosaurie, vars kvarlevor hittats i juralager på Patagonien, visar att den åt frön från bland annat kottepalmer. https://phys.org/news/2017-03-million-year-dinosaur-dinner.htmlhttp://www.nature.com/articles/srep42778  (Rekonstruktion på Creation Musuem, USA av dinosaurie som äter kottepalmer, foto Molén).

 

Fossil från Archaeopteris hibernica på Smithsonian Museum, USA (foto, Wikipedia). De fossila trädstubbar som hittades i de amerikanska staden Gilboa i slutet av 1800-talet (foto, Wikipedia.) P1010204 Fossil kottepalm, Cycadoidea marylandica, från kritalager på Smithsonian Muesum, USA (foto, Molén).  Nutida kottepalm (pixabay).

Läs mer om forntida skogar

Växter i Antarktis

Fossil regnskog i Colombia

Kinesiskt ökenområde var jordbruksbygd under bronsåldern

Fransk bärnsten visar på forntida djungel